028

Vítězná nabídka: 280,00 

USA

Let. COB Washington (použitá jako FDC) vyfrankovaná sérií známek k letním a zimním OH 1932 (kat. 346 resp. 348-9), zaslaná do „N.Y. – 15.JUN 1932“, kašet „20“, výstavní kus, 555

Kvalita: Viz popis položky