442

Vítězná nabídka: 125,00 

Francie

Bar. plastický P „Pochodeň+ol.kruky“ s PR „EXPNO LES SPORTS D‘ HIVER COMPETITION – F.F.S.G.“ s ol. fr. „0,60+0,20Fr – ol.pochodeň“ s 2x PR jako na lícu P, prošlé do Lipska (DDR), dekorativní, 555

LER O s ol.fr. „0,20+0,10Fr – skoky na lyžích + běh na lyžích“ a s 2x PR „Xes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER – INAUGURATION – GRENOBLE – 6. FEV. 68 – ol. oheň“ , podepsané autorem známky F. Comntem, zajímavé

Kvalita: Viz popis položky