1966 – Ustavení námětové sekce „Olympijských her“

Námětová sekce „Olympijských her“ byla ustavena ve dnech 1. a 2. dubna 1966 na semináři v Choceradech, vedoucím sekce byl jmenován Václav Robin Bušek (viz následující text):

Seminář Chocerady 1966

Václav Robin BUŠEK  (1898-1975)             

Strakonický evangelický farář Václav Bušek, skautskou přezdívkou „Robin“ patřil k těm, kteří měli vliv a zásluhy na vzniku OLYMPSPORTU  a na rozšíření námětové filatelie vůbec. Byl dlouhodobě přítelem Jardy Justýna, se kterým spolupracoval na problematice vznikající námětové filatelie u nás. Jako skaut a farář ovšem nebyl příliš po chuti tehdejším mocipánům, takže hlavní osobou ve vztahu k nadřízeným složkám zůstával raději Jarda Justýn. Nevím, kde se tihle dva seznámili, ale asi nehádáme špatně, budeme-li se domnívat, že to bylo v jejich skautských oddílech, kde oba pilně působili. Robin byl polyglot, vládnoucí hned několika jazyky, který byl v kontaktu s celou řadou filatelistů v různých zemích světa a odtud se k němu dostávaly nejnovější zprávy, zejména pokud se to týkalo námětové filatelie. Kolem těchto dvou se soustřeďovala postupně celá řada filatelistů českých i slovenských, kteří vytvořili základ pozdějšího OLYMPSPORTU.

V. R. Bušek byl iniciátorem vzniku „námětových skupin“ v rámci SČSF. Byl také úspěšným vystavovatelem nejen u nás ale i v zahraničí. Vedl a sestavoval naše první čísla „Zpravodaje“. Inicioval a organizoval naší první výstavu „OLYMPSPORT 1970“ při III. Krajské výstavě poštovních známek v Českých Budějovicích. Napsal řadu článků o olympijské a sportovní filatelii. Pro komisi „námětové filatelie“, při tehdejším SČSF, dělal řadu let posuzovatele příspěvků týkajících se sportovní problematiky ve filatelii.

Za výbor OLYMPSPORTU :   Ing. Petrásek J. a Ing. Diviš V.