O nás

Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT byla založena v r. 1966 jako druhá na světě v tomto oboru sběratelství a od r. 2017 má status zapsaného spolku ve spolkovém registru městského soudu v Praze. Jako námětová společnost je stejně jako jiné odborné společnosti součástí Svazu českých filatelistů (SČF) a je kolektivním členem České olympijské akademie. Sdružuje zájemce o olympijskou a sportovní filatelii. Do budoucna usiluje v souladu se zaměřením organizace AICO o zapojení sběratelů i jiných olympijských a sportovních sběratelských oborů.

Co OLYMPSPORT nabízí svým členům

 • Zpravodaj

  Zpravodaj, vydávaný zpravidla 3–4 x ročně s informacemi jak z historie olympijského a sportovního hnutí, tak i novinkami ze sportovní filatelie

 • Knihovnička

  Knihovničku, monotématický sešit, vydávaný nepravidelně, zpravidla 1-2 x ročně. Zabývají se různou problematikou sportovní a olympijské filatelie.

 • Písemná aukce

  Možnost účasti na písemné aukci s nabídkou svých dublet

 • Pravidelná setkání

  Pravidelná setkání členů OLYMPSPORTU s možností výměny či prodeje dublet
  Na tato setkání jsou zvány významné sportovní osobnosti, beseda, autogramiáda, vydání materiálu

 • Výměna zkušeností

  Vzájemná výměna zkušeností při tvorbě výstavních exponátů

 • Novinková služba

  Předmětem novinkové služby jsou české poštovní artefakty se sportovní a olympijskou tematikou, na kterých se v převážné míře podílí OLYMSPORT. Jedná se o ruční příležitostná, strojová propagační razítka nebo otisky výplatních strojů (OVS) Razítko je většinou dodáváno na dopisnici nebo obálce s odpovídajícím motivem.

  Materiály jsou dodávány zpravidla dvakrát ročně v doporučených zásilkách, při celkové ceně nad 1000 Kč jako zásilky dobírkové. Kromě ceny jednotlivých materiálů je účtováno poštovné a balné. Úhrada se provádí nejpozději do 10 dnů po obdržení zásilky na bankovní účet společnosti.

 • Knihovna

  Knihovna, možnost zapůjčení

 • Bezplatná inzerce

  Možnost bezplatné inzerce na webových stránkách OLYMPSPORT

Podmínky členství

Členem OLYMPSPORTU (OS) se může stát každý zájemce, který vyplní přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství může být započato k 1.lednu nebo k 1.červnu kalendářního roku a to i zpětně.

Výše členského příspěvku je u českých členů 250,- Kč v případě, že chtějí dostávat Zpravodaje a Knihovničky v písemné formě a 200,- Kč v případě, že je budou odebírat elektronicky

Výše členského příspěvku pro slovenské členy činí 10,- EUR, pro zahraniční členy 15 EUR resp. 17 USD.

Za člena OS je uchazeč považován dnem úhrady příspěvku.

Jedinou povinností člena je včasná úhrada členského příspěvku. Při nesplnění této povinnosti je členství zrušeno.

Pokud Vás zajímá olympijská a sportovní filatelie a ostatní sběratelské obory, neváhejte rozšířit naše řady:

Přihlášku je možno také vytisknout a poslat na e-mail info@olymp-sport.cz nebo na adresu sekretáře Ing.Václav Diviš, Pavrovského 14, 155 00 Praha 13.