Olympsport

Knihovničky

Od r. 1972 vydává OLYMPSPORT monotématické Zpravodaje pod označením „Knihovničky“. Knihovničky, u kterých je v pravém sloupci uvedena cena, je možno objednat za uvedenou cenu + poštovné.

Název
Name
Cena Kč
1.KOŠÍKOVÁ I.
Basketball I.
0
2.LEDNÍ HOKEJ I. 
Ice Hockey I.
0
3.LEHKÁ ATLETIKA
Athletics
0
4.LYŽOVÁNÍ I.
Skiing I.
0
5.LYŽOVÁNÍ II.
Skiing II.
15.-
6.LYŽOVÁNÍ III. 
Skiing III.
15.-
7.KOŠÍKOVÁ II.
Basketball II
15.-
8.STOLNÍ TENIS
Table Tennis
0
9.SOKOLSTVO
Sokol Movement
0
10.LEDNÍ HOKEJ II.
Ice Hockey II.
0
11.TENIS I.
Tennis I
0
12.TENIS II.
Tennis II
10.-
13.POŠTA V OLYMPII
Post Office in Olympia
0
14.SPARTAKIÁDY
Spartakiad Games
5.-
15.LYŽOVÁNÍ IV. 
Skiing IV.
15.-
16.ČS.SPORT.CELINY I.
Cz.Sport Stationeries I.
20.-
17.ČS.SPORT.CELINY II.
Cz.Sport Stationeries II.
20.-
18.LYŽOVÁNÍ V.
Skiing V.
15.
19.HVĚZDY KOPANÉ
The Stars of Football
20.-
20.MS V KOPANÉ
Football Worldchampionships
0
21.ČESKOSLOVENSKÝ FOTBAL
Czechosl. Football
0
22. OLYMPIJSKÁ RAZÍTKA
Olympic postmarks
20.-
23.BARCELONA´92
Olympic Games BARCELONA 1992
20.-
24.MS V KOPANÉ
Football Worldchampionships
25.-
25.LILLEHAMMER´94
Winterolympic Games LILLEHAMMER 1994
20.-
26.OLYMPIJSKÝ KONGRES 1925
OLYMPIC CONGRESS 1925
25.-
27.FOTBALOVÁ BOHEMOSLOVENIKA
FOOTBALL BOHEMOSLOVNIKA in Philately
0
28.ATLANTA´96
Olympic Games ATLANTA 1996
25.-
29.FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA I.
Football Clubs of the World I.
25.-
30.ZÁVOD MÍRU I.
Road Cycling – The Race of Peace I.
0
31.FOTBALOVÉ KLUBY SVĚTA II.
Football Clubs of the World II.
25.-
32.ZÁVOD MÍRU II.
Road Cycling – The Race of Peace II.
30.-
33.Přehled článků OS
Summary of OLYMPSPORT´S Articles
20.-
34.SYDNEY 2000
Olympic Games SYDNEY 2000
30.-
35. STŘELBA NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH
Olympic Shooting
25.-
36. SOKOL A FILATELIE
Sokol and Philately I
30.-
37. SOKOL A FILATELIE II. 
Sokol and Philately II
40.-
38. SPORTOVNÍ STROJOVÁ RAZÍTKA ČSR I.
Sport Slogan Postmarks of ČSR I
30.-
39. ČESKOSLOVENSKÁ FOTBALOVÁ RAZÍTKA 1935 – 2002
Czechoslovak Football Postmarks 1935-2002
30.-
40. ČESKÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA 1993-2007, I. a II.
Czech Sport Postmarks 1993-2007, I.and II.
50.-
41. SPORTOVNÍ STROJOVÁ RAZÍTKA ČSR II.
Sport Slogan Postmarks of ČSR II.
30.-
42. RUČNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA DO ROKU 1945
Hand Commemorative Postmarks up to 1945 Year
30.-
43. UKÁZKY JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTŮ
The One Framme Exhibits
20.-
44. ČLENSKÝ ADRESÁŘ
The Membership Handbook
15.-
45. OLYMPIJSKÉ HRY PEKING I.
Olympic Games BEIJING I.
30.-
46. RUČNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA PO ROCE 1945 I.
Hand Commemorative Postmarks after 1945 Year I.
30.-
47. RUČNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA PO ROCE 1945 II.
Hand Commemorative Postmarks after 1945 Year II.
0
48. KATALOG A PALMARE VÝSTAVY SPORT_O_NET´07
The Catalogue and Palmares of Exhibition Sport-O-Net´07
10,-
49. KATALOG VŠECH SPORTOVNÍCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK Z ÚZEMÍ ČSR
Catalogue of all types sport postmarks from ČSR
0
50. OLYMPIJSKÁ AKADEMIE
Olympic Academy 
20,-
51. Historie ME žen v basketbale očima filatelie
History of European Basketball Championship
 of Women in Philately
100,-
52. 50 let od konání Olympijských her 1968 GRENOBLE-MEXICO
50 Years since the 1968 Olympic Games GRENOBLE-MEXICO
20,-
53. ÚSPĚCHY ČESKOSLOVENSKÉ a ČESKÉ SPORTOVNÍ STŘELBY ve filatelii 1993-2019
ACHIEVEMENTS OF CZECHOSLOVAK AND CZECH SPORT SHOOTING in philately 1993-2019
80,-
54. ČESKOSLOVENSKÝ SOKOL V ZAHRANIČÍ
CZECHOSLOVAK SOKOL ABROAD
150,-
55. ČESKÝ BASKETBAL MUŽI NA OH, MS A ME
Czech basketball men at the Olympic Games, World and European Championships
10,-
56. ÚSPĚCHY ČESKÉHO BIATLONU VE FILATELII 2003-2018
ACHIEVEMENTS OF CZECH BIATLON IN PHILATELY 2008 – 2018
20,-