Písemná aukce
OLYMPSPORT
č. 043-2024

Kliknutím na níže uvedený odkaz vstoupíte do aukce, kterou pro své členy i ostatní zájemce připravila společnost OLYMPSPORT

Zahájení aukce: 29.2.2024 v 16:00 hod.

Ukončení aukce: 31.3.2024 ve 22:00 hod.

Aukce je pořádána na internetových stránkách www.olymp-sport.cz,     seznam aukčních položek v písemné formě byl také rozeslán členům Olympsportu.

Nabídky je možno podat následujícími způsoby:

  • přes aplikaci na těchto internetových stránkách
  • e-mailem na adresu:  aukce@olymp-sport.cz , nejpozději 31.3.2024 do 18:00 hod.
  • poštou na adresu Josef Kočí, Okružní 7, 779 00 Olomouc, tak aby došly nejpozději ve čtvrtek 28.3.2024

Tato aplikace vám zprostředkuje informaci, jaká je současná nejvyšší nabídku u jednotlivých položek.

 Seznam všech položek bude v dialogovém okénku „Kompletní seznam“

Aukční podmínky:

                 Podmínky písemné aukce OLYMPSPORT

Terms and Conditions of the OLYMPSPORT written Auction 43-2024

 

                                     Příští aukce

 

 Za OLYMPSPORT
Václav Diviš, Josef Kočí, Zdeněk Svědiroh
Manažeři aukce