Písemná aukce OLYMPSPORT
č. 042 - 2022

Asociace OLYMPSPORT připravuje pro své členy i ostatní zájemce další aukci  zejména filatelistického materiálu na září 2022. O jejím zahájení budou zájemci včas informováni obvyklou formou.

    Seznam položek bude také zveřejněn jako příloha Zpravodaje OLYMPSPORT

Aukční podmínky: