Výbor OS

Josef Kočí

Předseda
Chairman

Ladislav Janoušek

1.místopředseda, pokladník
1st Vice-Chairman, Treasurer

Jan Petrás

2.místopředseda, redaktor
2nd Vice-Chairman, Editor

Václav Diviš

Sekretář, správce webu, kronikář
Secretary-General, Webmeister, Chronicler

Radek Jásek

Člen, zástupce v ČOA, knihovna
Member, LIbrary, Representative in COA

Jaroslav Finger

Člen, technická podpora
Member, Technical Support

Zdeněk Svědiroh

Člen, marketingová podpora, výstavnictví
Member, Marketing Support, Exhibitions

Čestní předsedové

Václav Robin Bušek

Honorary Chairman
předseda 1966 – 1975

Jaroslav Justýn

Honorary Chairman
předsedda 1975 – 1985

Jaroslav Petrásek

Honorary Chairman
předseda 1985 – 2018