Výbor OS

Josef Kočí

Předseda
Chairman

Ladislav Janoušek

1.místopředseda, pokladník
1st Vice-Chairman, Treasurer

Jan Petrás

2.místopředseda, redaktor
2nd Vice-Chairman, Editor

Václav Diviš

Sekretář, správce webu, kronikář
Secretary-General, Webmeister, Chronicler

Radek Jásek

Člen, zástupce v ČOA, knihovna
Member, LIbrary, Representative in COA

Jaroslav Finger

Člen, technická podpora
Member, Technical Support

Čestní předsedové

Václav Robin Bušek

Honorary Chairman
předseda 1966 – 1975

Jaroslav Justýn

Honorary Chairman
předsedda 1975 – 1985

Jaroslav Petrásek

Honorary Chairman
předseda 1985 – 2018