Z historie OLYMPSPORTU

Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii OLYMPSPORT byla založena v roce 1966 péčí pánů Václava Robina Buška ze Strakonic a Jaroslava Justýna z Milevska, jako druhá na světě, po americké společnosti SPI. Všechno to před padesáti roky začalo v Choceradech. Začátkem dubna 1966 se tam sešli námětoví filatelisté z celé republiky na prvém semináři o námětové filatelii a právě tam došlo k té historické události, kdy pod vedením Václava Robina Buška a Jardy Justýna byla založena první samostatná námětová sekce se sportovně olympijským zaměřením v Evropě. Zhruba ve stejnou dobu vznikl ve Varšavě Polský Klub Olympijczyka. Teprve o měsíc později, v květnu1966 byla založena obdobná organizace v sousedním Německu a to pod názvem IMOS – Internationale Motivgruppen Olympiaden und Sport, Později začaly vznikat stejné instituce bez vzájemné koordinace i v jiných zemích.

Úlohy koordinátora se díky J. Samaranchovi ujal Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a v r. 1984 založil FIPO – Mezinárodní organizaci pro olympijskou filatelii a sám tuto organizaci řídil. Členy této organizace byli původně jednotlivci, v r. 1994 se přetvořila v organizaci, sdružující jednotlivé národní asociace pro olympijskou filatelii. Mezi 30 zakládajícími asociacemi byl i OLYMSPORT.

V roce 2009 MOV uznal, že s vývojem v oblasti správy a řízení společností již není vhodné, aby přímo kontroloval činnost organizací sběratelů. Současně vznikaly organizace, které kromě filatelie pokrývaly všechny oblasti olympijského sběratelství.
S ohledem na tyto skutečnosti se MOV v r. 2010 rozhodl o zrušení FIPO a současně inicioval vytvoření pracovní skupiny, složené z původních členů FIPO. Pracovní skupina jednomyslně doporučuje založení nové mezinárodní organizace, která by zahrnovala všechny oblasti olympijského sběratelství, nejen filatelii. MOV poté vyzval zástupce 19 olympijských sběratelských klubů, které byly do procesu zapojeny, aby se zúčastnili založení nové organizace.

AICO (Association Internationale des Colletionneurs Olympiques) byla založena 22.května 2014 na setkání zástupců 19 klubů ze17 zemí v olympijském muzeu v Lausanne. A OLYMSPORT byl opět u toho. Byla zvolena výkonná rada, jejíž prioritou bylo získání statutu „uznané organizace“ od MOV. Tento status byl udělen 8.12.2015.

Nedílnou součástí činnosti mezinárodní organizace AICO a (dříve FIPO) je organizování světových přehlídek olympijské filatelie pod názvem OLYMPHILEX. První z nich se konala v r. 1985 v Lausanne, postupně pak v Římě (1987), v Seoulu (1988), Varně (1990), Barceloně (1992), Atlantě (1996), Sydney (2000), Athény (2004) a Peking (2008). Všech těchto výstav se se svými exponáty úspěšně zúčastnili také členové společnosti OLYMPSPORT.

Na tyto výstavy navazuje virtuální internetová výstava, kterou pořádá AICO pod názvem AICO Web Olympic Show – AIWOS 2021 v době konání olympijských her v Tokiu 2021.

Zatímco první OLYMPHILEX se uskutečnil v roce 1985, první speciální oborová výstava s olympijskou a sportovní tematikou OLYMPSPORT u nás se uskutečnila již v roce 1970. Místem jejího konání byla jihočeská metropole, České Budějovice.
Obdobná výstava OLYMPSPORT ´80 se konala i o deset let později, v roce olympijských her v Moskvě r. 1980 a opět v Českých Budějovicích.

Součástí Celostátní spartakiády v roce 1985 byla další oborová výstava OLYMPSPORT, tentokrát v Praze, v tehdejším Muzeu SNB.

Dvacáté páté výročí založení si OLYMPSPORT připomenul v roce 1991 při výstavě OLYMPSPORT´91 v Českém Brodě. Tenkrát byla poprvé samostatně evidována mezinárodní třída filatelistické literatury se sportovní a olympijskou tematikou. V paměti mají přímí účastníci jistě i společné slavnostní zasedání s přáteli z německého IMOSU, kteří oslavovali společně s námi stejné výročí svého založení.

V roce 1995 přivítala členy OLYMPSPORTU zřízením samostatných soutěžních tříd v kategorii námětových sportovních a olympijských exponátů a mezinárodní třídy filatelistické literatury Národní výstava Plzeň´95.

Další výstavou byl OLYMPSPORT´99. Výstava, uspořádaná tentokrát opět samostatně a podobně jako v roce 1985 znovu v Praze a znovu ve stejném muzeu, tentokrát však pod názvem Muzeum policie. Důvodů pro její uspořádání bylo hned několik. Kontinuita s výstavami předchozími, kvalifikace pro OLYMPHILEX´2000 v Sydney a hlavně 100.výročí založení Českého olympijského výboru.

Na domácí půdě OLYMPSPORT spolupracoval na uspořádání první virtuální soutěžní filatelistické výstavy na světě pod názvem Sport-O-net´07, která se uskutečnila na webu Japhila jako součást dlouhodobé virtuální výstavy Tuto výstava je stále možno shlédnout na adrese: www.exponet.info. O rok později se realizovala další propagační a virtuální a tedy nesoutěžní výstava, na počest 110. výročí založení ČOV, uskutečněná pod názvem OLYMPSPORT´2008. I ta je stále na Exponetu k vidění.

V roce 2012 se MOV rozhodl vždy v roce letních olympijských her udělovat medaili J.A..Samaranche za zásluhy o olympijské sběratelství. A právě v roce 2012 převzal jako první na světě tuto medaile z rukou p. Samaranche dlouholetý předseda Olympsportu p. Jaroslav Petrásek.

OLYMPSPORT je od r. 2017 zapsaný spolek ve spolkovém registru městského soudu v Praze, je jako námětová společnost stejně jako jiné odborné společnosti součástí Svazu českých filatelistů (SČF) a je kolektivním členem České olympijské akademie. Sdružuje zájemce o olympijskou a sportovní filatelii. Do budoucna usiluje v souladu se zaměřením organizace AICO o zapojení sběratelů i jiných olympijských a sportovních sběratelských oborů.