75. Setkání členů OLYMPSPORTu v Praze 10.11.2018

Podzimní setkání Olympsportu se uskutečnilo v sobotu 10.11.2018 od 10.00 hod. v Domě odborových svazů – Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov.

Program:

1) Zahájení

2) Informace o akcích za účasti zástupců Olympsportu: Los Angeles, Mortegliáno, Sběratel

2) Informace o vydaných a připravovaných „novinkách OS“ v r. 2018 – Honza Petrás, Láďa Janoušek

3) Informace o ukončeném písemném prodeji – Vašek Diviš

4) Beseda a autogramiáda s Janem Kůrkou – olymp. vítězem – Mexiko 1968

5) Výměna filatelistických materiálů