76. setkání členů společnosti OLYMPSPORT v Olomouci

V salónku olomouckého hotelu Clarion Congress se v sobotu 6. dubna uskutečnilo 76. setkání členů námětové společnosti OLYMPSPORT. Celé setkání bylo věnováno olomoucké rodačce,

královně volantu, paní Elišce Junkové, od jejíž smrti letos uplynulo 25 let. Setkání zahájil předseda společnosti, pan Josef Kočí, který nejprve přivítal 17 přítomných členů a  6 hostů, mezi nimiž

byli i čtyři ze Slovenska. Uvítán byl i adoptivní syn paní Elišky, pan ing. Vladimír Junek, který se setkání zúčastnil společně se svou chotí.

Program pokračoval různými zprávami členů výboru OS. Poté dostal slovo pan Junek, který provedl přítomné velmi zajímavým a poutavým vyprávěním celým životem automobilové závodnice

 Elišky Junkové. Povídání bylo doprovázeno promítáním mnoha dobových fotografií. OLYMPSPORT k tomuto setkání připravil  obálku s přítiskem a otiskem výplatního strojku na poště Olomouc 1,

vše s portrétem Junkové.

MUDr. Peter Osuský pokračoval odborným výkladem o filatelistické dokumentaci OH 1924 s ukázkou listů z výstavního exponátu. Následovala tradiční výměna filatelistických materiálů,

setkání bylo ukončeno krátce před 13-tou hodinou. Poděkování za vzorně připravené a zorganizované setkání patří našemu předsedovi Josefu Kočímu.  (Napsal Radek Jásek)