Komise historie Akademické sekce České olympijské akademie pořádala ve dnech 18. – 20. září 2015 odborný seminář na téma „Sport a umění“

Hlavním cílem semináře bylo připomenout, že na programu novodobých olympijských her byly v první polovině 20. století rovněž umělecké soutěže a že na nich významných úspěchů dosáhli rovněž umělci z Československa. Záměrem bylo pokusit se nastínit, jak se téma sportu projevovalo v jednotlivých uměleckých oborech, např. ve výtvarném umění, literatuře, filmu apod. Semináře se aktivně svými příspěvky zúčastnili i členové OLYMPSPORTu – P. Hladík, J. Petrásek a V. Diviš. Předpokládá se vydání sborníku jako další knihovničky ČOA.

Foto: Václav Diviš