OLYMPSPORT na Olympijském festivalu 2018 v Brně https://www.olympijskyfestival.cz

Dopisnice OLYMPSPORTu k Olympijskému festivalu v Brně OS-04-18

Autor návrhu příležitostního razítka Ing. Jaroslav Punčochář, realizátor ČP Brno                                                           

Pracovnice České pošty Brno 1 – POSTMERKUR, dopisnice vzorně razítkovala pí Kubíková

 Hlavní autoři výstavy OLYMPSPORTU Petrás Jan a Diviš Václav     

  

Reportážní foto z výstavby expozice OLYMPSPORTu a zahájení Olympijského festivalu v Brně (foto Petrás Jan a Diviš Václav)

OLYMPSPORT děkuje členům KF Alfonze Muchy z Brna za pomoc při dozoru nad výstavními panely