Přednáška gen. ředitele České pošty p. Ing.Romana Knapa v KF 00-15

Dne 6. 1. 2022 se v rámci klubového odpoledne KF 00-15 uskutečnila přednáška generálního ředitele České pošty p. Ing. Romana Knapa na aktuální témata této instituce.

(Foto Ing. Chudoba KF 00-15)

Komentář účastníka setkání členů KF 00-15 od našeho člena Ing. Diviše Václava

Několikrát odložená přednáška GŘ ČP (covid-19) měla velmi zajímavý průběh, který byl zakončen poměrně rozsáhlou diskusí přítomných filatelistů klubu i hostů. Přednášce byli přítomni z ČP tiskový mluvčí Ing. Matyáš Vítek a předchozí i současný vedoucí oddělení známkové tvorby Ing. Břetislav Janík a p. Martin Holý. Komentář k zajímavé manažerské přednášce je uveden na přiloženém webovém odkazu.

Mimo ostatní specifické dotazy přítomných filatelistů jsem se pokusil pana GŘ Ing. Knapa seznámit s tím, jaké jsou pro nás sportovní filatelisty ve vztahu k České poště stěžejní problémy:

  • nevydané známky k LOH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu  (vysoké licenční poplatky MOV)
  • zlepšení vzájemných vztahů mezi ČP a ČOV (první pokusy byly učiněny)
  • nedokonalé informace webových stránek ČP o vydávané známkové produkci – nestandardní zápisy, chybí informace několika let od vzniku ČR (příslib prověření)
  • nevhodné obrázky známek pro devítibloky se sportovními motivy – požadujeme marně zlepšení od roku 2014 (slíbeno řešení v příštím roce) – chceme předložit vhodné návrhy
  • nedokonalé orážení zásilek denními a příležitostnými razítky (vzato na vědomí)
  • malé využívání orážecích strojků typu NEOPOST na oblastních poštách (vzato na vědomí)

Celkový dojem z klubového odpoledne byl velmi dobrý, zejména podnětné bylo seznámení  GŘ p. Ing. Knapa s aktivním přístupem filatelistů ke známkové tvorbě, v neposlední řadě potom k tomu co očekává OLYMPSPORT ve vztahu s Českou poštou. Na závěr byla panu GŘ ČP předána publikace Českého olympijského výboru „Memorabilie Českého olympijského výboru 1992-2018“ kde se nám podařilo vložit i produkty České pošty vztahující se k jednotlivým olympijským hrám a výročím.

 Klub filatelistů 00-15 Praha (kf0015.cz)