23. Svetový olympijský zberatel’ský vel’trh v Bratislavě 8. – 10.9.2017

OLYMPSPORT  zastupovali předseda Ing. Jaroslav Petrásek a II. místopředseda Josef Kočí

Program jednání zástupců členských organizací A.I.C.O.

– představení a přijetí za členy AICO: LOKA Litva a PROLYMPO  Hamburg – obě společnosti memorabilia

– informace o připravovaném projektu digitalizace olympijské literatury a katalogů (zde jsme předali seznam literatury, kterou může poskytnout Olympsport.)

– schválení míst konání příštích Veletrhů A.I.C.O.: 2018 Los Angeles, 2019 Warszawa, 2020 Paris

– představení nové známky Francie k OH Paris 2024, připravené k vydání 13. 9. 2017 po schválení kandidatury na zasedání MOV v Limě.