Výstava – „Nájdi si svoje hobby!“ Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku

Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum (ďalej SOV – SOŠM) zaradilo do výstavných podujatí na rok 2017 aj výstavu „Nájdi si svoje hobby! Olympijské a športové zberateľstvo na Slovensku“. Výstava sa bude konať vo výstavných priestoroch Múzea mesta Bratislavy v dňoch 7. 9. – 8. 10. 2017. Cieľ výstavy je predstaviť verejnosti široký záber tohto druhu zberateľstva na Slovensku.

Katalog výstavy

Úvodní slova Antona Siekela – prezidenta SOV, Zdenky Letenayové – ředitelky Slovenského olympijského a sportovního musea a Petera Osuského.

Seznam vystavovatelů