61. setkání OLYMPSPORTu 1.října 2011 v Praze

SETKÁNÍ ČLENŮ OLYMPSPORTU

přivítaly opět pohostinné prostory střeleckého svazu v Holešovicích. Sešli jsme se zde v sobotu 1.října, tentokrát v nepříliš hojném počtu necelých dvaceti členů. Ústředním bodem programu bylo projednání a schválení závěrů výborové schůze OS, která musela v průběžném období řešit problémy, spojené se zdravotním stavem a s ním spojenou abdikaci Bédi Poláka na jeho funkce.

Podívejme se tedy, k jakým změnám došlo a uveďme v souhrnu důležitá nová fakta :

  1. Novým hospodářem OS se stal jeho místopředseda, Láďa Janoušek, U Pergamenky 3, Praha Holešovice.
  2. OS má nový účet č.246415329/0300 na který již můžete zasílat své členské příspěvky na příští rok.
  3. Přátelé Frankl, Janoušek a Petrásek provedou předávací inventuru jakmile se Beďa Polák vrátí z nemocnice.
  4. Dispoziční právo k účtu bude mít kromě přítele Janouška ještě předseda OS, J.Petrásek, který současně převezme i funkci zástupce OS v České olympijské akademii.
  5. Členem komise olympijských historiků ČOA se stal přítel Radek Jásek.
  6. Novým správcem novinkové služby OS se stal přítel Jiří Hampl, Rabyňská 741, Praha 4, 142 00

e-mail hampl.rabynska@seznam.cz , na kterého se obracejte s otázkami stran novinkové služby. Současně upozorňujeme, že prodleva, spojená s rozesíláním novinek, je způsobená tím, že nemáme k dispozici přehled objednávek. Ten je totiž u předchozího novinkáře a rodina jej nemůže najít. Bohužel, zdaleka ne všichni abonenti zaslali novou objednávku, takže nezbývá než čekat. U Bedi totiž máme také neprodané materiály, pokladní knihu, část hotovosti, účetní doklady a razítko. Mějte prosím tedy trpělivost.

  1. Sekretář OS, Václav Diviš, byl jmenován webmistrem webových stránek OS, které najdete na adrese https://olymp-sport.cz . Najdete zde nejčerstvější zprávy OS, momentálně je zde publikován přehled většiny vydaných celinových přítisků a razítek, na kterých se OS spolupodílel a který určitě není nezajímavý. Václav bude mít na starost prodej zbytků těchto materiálů na rozdíl od Jiřího, který bude rozesílat pouze novinky. Jeho e-mail je vaclav.divis@centrum.cz

Členská základna popsané změny schválila bez protihlasů jednomyslně.

Z dalšího programu uveďme informaci účastníků akce Petrovice-Hellendorf o jejím průběhu. Ještě zbývá několik našich CDVp se SR k 75.výročí přenosu olympijského ohně přes čsl.území a několik zásilek s příležitostným otiskem nového typu výplatního stroje německé pošty. K dostání u předsedy OS. Bohatá fotodokumentace této akce je na webu, pocity účastníků trefně sepsal Peter Osuský, k přečtení tamtéž.

Obvyklé body programu, jako  výměnná bursa účastníků, informace o připravovaných materiálech v nadcházejícím období jsou již samozřejmostí. Připravuje se vánoční kolo členského prodeje materiálů, katalog najdete ve zpravodaji OS4/11. Navštívit můžete také nově otevřený internetový obchod FILASPORT, do kterého se vstupuje na adrese : http://filasport.olymp-sport.cz  nebo na adrese  http://prestashop.helvetica-tempora.cz .

Jarda Petrásek