Světový veletrh olympijských sběratelů Prague 2025

Chvíli jsem váhal, zda za název příspěvku nedat otazník. Nedávám, ale popořádku:

Tradice konání těchto světových setkání olympijských sběratelů – memorabilií byla založena v r. 1994, první veletrh se konal v Olympijském muzeu v Lausanne. Veletrhy jsou konány pod záštitou a dozorem MOV resp. její Kulturní komise.  Poslední veletrh v pořadí již XXVII. se konal v r. 2023 v Paříži, rok před konáním Her XXXIII. olympiády Paris 2024.

Veletrhy jsou organizovány Mezinárodní organizací AICO, která sdružuje jednotlivé národní organizace. AICO také vyhlašuje výběrová řízení na pořadatele veletrhů. Olympsport jako člen AICO podal dne 2.11.2023 oficiální nabídku na pořadatelství veletrhu v r. 2025.

Výkonný výbor AICO na svém zasedání 5.11.2023 vybral za pořadatele Světového veletrhu olympijských sběratelů naši společnost (dostali jsme přednost před Colorado Springs USA). A teď k tomu otazníku za názvem příspěvku – ano či ne. Rozhodnutí AICO podléhá ještě oficiálnímu schválení od MOV. Jsme přesvědčeni, že stejně jako v minulosti nebudou se schválením problémy. Oficiální stanovisko obdržíme pravděpodobně v průběhu měsíce března t.r. po jednání Kulturní komise MOV, kterého se zúčastní i předseda AICO p. Christophe Ait-Abraham.

WOCF 2025 se uskuteční v Praze ve dnech 30.5.-1.6.2025, tedy ve dnech, kdy se v Praze konal VII. Olympijský kongres 1925. Připomenutí 100 let od konání kongresu bude také leitmotivem veletrhu.

První jednání organizačního výboru se konalo v Praze v hotelu Olympik ve dnech 26.-27.1.2024. Jednání se zúčastnili: pan Branislav Delej (1.vícepezident AICO), za Olympsport pánové Václav Diviš, Josef Kočí, Jan Petrás a za technického realizátora pan Jindřich Jirásek (organizátor veletrhů Sběratel Praha). Během jednání byly prodiskutovány základní otázky organizace veletrhu (místo konání, prostory, program veletrhu, program navazujících akcí, spolupráce s ČOV, Národním muzeem, Poštovním muzeem a spousta dalších náležitostí). Pan Delej zpracoval k jednání na MOV pro prezidenta AICO zprávu, ve které potvrdil připravenost společnosti Olympsport tento veletrh organizovat.

Jak v závěru své zprávy uvádí pan Delej – jsme jisti, že WOCF Praha 2025 bude úspěšnou, dobře organizovanou akcí.

Členové organizačního výboru za Olympsport iniciovali také jednání s Národním muzeem Praha, zastoupeným paní PhDr. Strnadovou – ředitelkou Historického muzea. Jednání se dále zúčastnili pan Mgr. Lomíček – vedoucí odd. dějin těl. výchovy a sportu NM  a pan Zdeněk Škoda – Česká olympijská akademie. Byla projednána spoluúčast Olympsportu na pořádání semináře ke 100 letům Olympijského kongresu 1925 v Praze, který se uskuteční v NM dne 29.5.2025.

Autoři fotografii: Pan Branislav Delej a pan Jan Petrás