80. setkání členů společnosti OLYMPSPORT – Brno 8.4.2022

(aktualizováno)

Jubilejní 80. setkání Olympsportu se uskutečnilo v pátek 8. dubna 2022 v Brně v hotelu Voroněž. Setkání navazovalo na Veletržní setkání sběratelů, které pořádal KF Brno na brněnském výstavišti.

Vzhledem k tomu, že skončilo funkční období stávajícího výboru, byla součástí tohoto setkání také volba nového předsedy a členů výboru.

Ve volbách byl předsedou na další období opětovně zvolen Josef Kočí a dalšími členy výboru (v abecedním pořadí) p. Diviš, Finger, Janoušek, Jásek, Petrás, Svědiroh.

Josef Kočí přednesl zprávu o činnosti Olympsportu za funkční období 2018 – 2021.

Činnost byla částečně paralyzována pandemickou covidovou situací, kdy v r. 2020 byla zrušena obě setkání a touto situací byla ovlivněna i účast na následujících v r. 2021.

Olymposport vydal za toto období celkem 79 obálek a dopisnic s razítky a 12 tiskových listů se sportovci. Z iniciativy Olympsportu, resp. p. Diviše vydal Český volejbalový svaz ke 100 letům volejbalu tiskový list vlastní známky.

Celkem bylo vydáno 13 Zpravodajů, z toho jeden monotématický k OH Tokio 2020.

V r. 2021 byl spuštěn nový web společnosti, na kterém v témže roce také proběhla aukce z dublet členů.

Informace o dalších aktivitách společnosti jsou pravidelně zveřejňovány na webu společnosti v rubrice „Aktuality“

Následně Honza Petrás seznámil členy s připravovanými materiály v r. 2022 (výročí Věry Čáslavské, Emila a Dany Zátopkových, OH 1932, 1972, 1992)

K setkání byl připraven příležitostný otisk výplatního stroje, který připomněl úspěchy mladých českých biatlonistů na juniorském MS v USA. Jednalo se o razítko ve výplatním stroji Neopost (modré barvy) a bylo používáno v den setkání na poště Brno 8. Olympsport jako obvykle připravil použit tohoto OVS na obálce s přítiskem, která je součásti novinkové služby Olympsportu.

Setkání bylo zakončeno diskuzí přítomných a výměnou filatelistického materiálu. Velké poděkování za přípravu a organizaci setkání patří Honzovi Petrásovi.

Příští setkání se uskuteční na podzim r.2022 v Praze.