84. setkání společnosti OLYMPSPORT – Olomouc 27.4.2024

Setkání členů námětové společnosti OLYMSPORT se po pěti letech znovu vrátilo do Olomouce a opět do salonku olomouckého hotelu Clarion Congress.

Setkání zahájil předseda společnosti Josef Kočí

Uvítal přítomné členy a seznámil s omluvou členů p. Loukotové, Justýnové, Sopka, Ondrášku, Zdarsy, Pospíšila

Seznámil přítomné s činností společnosti v r. 2023

Co se týká emisní činnosti, díky úsilí Honzy Petráse jako redaktora byly vydány 4 čísla Zpravodaje, členové oceňují jak pohledy do historie, tak i informace o novinkách.

Společnost vydala v r. 2023 celkem 17 materiálů, z toho 14 jich bylo pořízeno na vlastním frankovacím stroji. Materiály jsou také nabízeny na webových stránkách společnosti. Do emisního plánu České pošty se podařilo prosadit známku s cyklistou Janem Veselým a také tiskový list pro známky s přítiskem, zobrazující diskobola.

Počátkem roku 2024 byla ukončena již 43. aukce Olympsport. Tentokrát bylo nabízeno 770 položek, prodáno bylo přes 70%. Neprodané položky byly nabízeny v doprodeji přes internet a také na tomto setkání.

Co ještě čeká Olympsport v r. 2024

– vydání tří, možná čtyř Zpravodajů

– účast na propagační výstavce, kterou pořádá AICO v rámci OH Paris 2024. Přihlášen je exponát Honzy Petráse „Zátopek“, kniha Memorabilií (spoluautor Vašek Diviš) a také Zpravodaj Olympsportu.

V roce 2025 stojí před společnosti velká výzva. Olympsport byl zvolen pořadatelem světového veletrhu olympijských sběratelů „World Olympic Collector Fair Prague 2025“. Akce probíhá pod záštitou MOV a připomínkou 100 let pražského kongresu MOV 1925.

Uskuteční se ve dnech 30.5. – 1.6.2025 v prostorách hotelu Olympik. Součástí bude řada doprovodných akcí.

Organizační výbor byl ustaven v lednu 2024, na přípravě Veletrhu usilovně pracuje. Věří, že oslovení členové Olympsportu přiloží ruce k dílu a přispějí ke zdárnému průběhu akce.

Radek Jásek připravil pro přítomné písemný kvíz znalostí olympijské historie. Vyhodnocení kvízu ukázalo, že všichni přítomní mají hluboké znalosti a s malými výjimkami odpověděli správně na všechny otázky. Proto při shodném počtu bodů o konečném pořadí rozhodla až doplňková otázka: Kolik zlatých medailí získali na OH 1924 sportovci nejúspěšnější medailové země – USA? A pořadí – viz pomyslné stupně vítězů na fotografii v příloze:  Pavel Hladík, Jaromír Fajgl, Peter Osuský. Hodnotnou odměnou pro ně byla publikace Los Angeles 1932, kterou zpracovala Česká Olympijská akademie a do které přispěl článkem i Radek Jásek.

O místě podzimního setkání 2024 ještě nebyl rozhodnuto, v úvahu přicházejí tradiční místa – Praha, Brno.