OLYMPSPORT aktivní v nové publikaci ČOV „MEMORABILIE ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU“ Jiří KYNOS, Václav DIVIŠ, Milan JAROŠ a Zdeněk KOVÁŘ

ČOV – 14 ol. vlajek ČR, 29 medailí ČOV, 88 ol. odznaků
 ČESKÁ POŠTA – 31 ol. známek, 1 aršík, 1 sešitek, 32 FDC, 1 TL, 7 CDV
OLYMPSPORT – 128 CDV, 37 Op, 35 archů PS, 36 frankotypů ČOV, 1 TL – vše s ol. tématikou
FPS Repro – tisková úprava +50 dobových olympijských foto
Přehled čsl. a českých olympijských odznaků
      Tisk Mladá fronta 4/2020 – 173 stran