TL diskobolos – nabídka

OLYMPSPORT poměrně často využívá možnosti prezentace sportovců a sportovních událostí formou přítisků na kupony tiskových listů známek pro přítisky. Česká pošta dosud měla omezenou nabídku těchto známek s kupony pro přítisky. Proto jsme po několik let usilovali o vydání známky, která by byla vhodná pro naše účely. A podařilo se! Česká pošta vydala dne 6.9.2023 výplatní známku „B“ s kupony pro přítisky DISKOBOLOS (7 známek na jednom tiskovém listu).

OLYMPSPORT využil této příležitosti k vydání tiskového listu, který připomíná historii společnosti včetně dosavadních tří čestných předsedů společnosti.

Tento TL není součástí novinkové služby, zájemci se mohou obrátit na Láďu Janouška (ladajan55@seznam.cz). Cena je stanovena na 500 Kč (450 Kč pro členy společnosti).