Připravujeme aukci OLYMPSPORT č. 43-2023

Společnost Olympsport připravuje na svých webových stránkách další aukci filatelistického materiálu se sportovní a olympijskou tématikou. Její zahájení se předpokládá do konce r. 2023.

Do této aukce přijímá organizátor zejména od svých členů zajímavé a cenově hodnotnější položky. 
Vyzýváme proto zájemce, aby zaslali organizátorovi aukce písemnou nabídku s krátkým popisem položek a návrhem vyvolávací ceny:
elektronicky na e-mail: aukce@olymp-sport.cz
písemně na adresu: Josef Kočí, Okružní 7, 779 00 Olomouc
Termín pro předložení nabídek je do úterý 10.10.2023.
Organizátor si vyhrazuje právo odmítnou některé položky bez udání důvodu. Zájemce zašle vybrané položky organizátorovi aukce až na vyzvání. Po skončení aukce obdrží zájemce vyúčtování prodaných položek. Organizátor si k dosaženým prodejním cenám účtuje provizi ve výši 10% na pokrytí nákladů na pořádní aukce.
Za organizátora aukce
Josef Kočí
605 298 289