V Lausanne byla 22. května 2014 pod záštitou MOV založena Mezinárodní organizace olympijských sběratelů – AICO (Association Internationale des Collectionneurs Olympiques)

Slovenští sběratelé z iniciativy Pavla Ondrášky zorganizovali s pomocí cestovní kanceláře PAXTRAVEL třídenní zájezd na 20. Setkání olympijských sběratelů.

Akce pořádané na břehu jezera Léman se zúčastnili i členové Olympsportu.