Výbor

Zdeněk Svědiroh

Člen, marketingová podpora, výstavnictví
Member, Marketing Support, Exhibitions

Jaroslav Finger

Člen, technická podpora
Member, Technical Support

Radek Jásek

Člen, zástupce v ČOA, knihovna
Member, LIbrary, Representative in COA

Jan Petrás

2.místopředseda, redaktor
2nd Vice-Chairman, Editor

Václav Diviš

Sekretář, správce webu, kronikář
Secretary-General, Webmeister, Chronicler