Letní 78. setkání OS OLYMPSPORT v Brně – Tuřanech 19.června 2021

JARNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI OLYMPSPORT

78. setkání členů námětové společnosti Olymsport se po odkladech kvůli pandemii COVIDU a omezení cestování vrátilo do BRNA. Tentokrát jsme se sešli v areálu farnosti Poutního chrámu Zvěstování Panny Marie – Matky Boží v trní, v Brně – Tuřanech.

Předseda společnosti, pan Josef Kočí, přivítal 8 statečných. Omluvena byla většina kolegů ze Slovenska, se kterými jsme mluvili v pátek na Sberatelských dnech v Bratislavě a několik pravidelných účastníků z České republiky, kterým nedovolil zdravotní stav přijet.

V úvodu setkání informoval předseda o průběhu prací na novém modernějším profilu webových stránek společnosti. Jejich součástí bude i nový formát nabídkové aukce Olymsportu, což bylo i hojně probíráno v následné diskuzi.

 V dalším průběhu nás informoval s Honzou Petrásem o složitosti přípravy výplatních stočků,  příležitostných modrých otisků a ručních razítek k následujícím Olympijským hrám v Tokiu. Kde kromě legislativy na ochranu osobních údajů brzdí naše úsílí vztahy mezi Českým olympijským výborem a Českou poštou…

V diskuzi pan MUDr. Peter Osuský informoval odlišnostech slovenské legislativy. Na rozdíl od té naší pošty  Slovenská pošta alespon 1 známku k LOH TOKIO vydala…

 Pan Václav Diviš nám prezentoval knihu Olympijských memorabilií, na jejímž vydání se spolu podílel. Pan Radek Jásek nás informoval o nových knihách k olympijskému hnutí (historii), které vyšly v dlouhém období od  předchozího setkání.

Příjemným zpestřením byla prohlídka místního muzea s několika zajímavými expozicemi. Některé z nás zaujaly odvážné plavecké úbory z 30. let minulého století i foto národního umělce Ladislava Peška ve fotbalovém týmu.  Následovala i krátká prohlídka Poutního chrámu.

Během setkání nechyběla výměna přebytků našich filatelistických pokladů. A informace o  možných dalších filatelistických akcích a možném setkání během zářijového Sběratele v Letnanech.

Na závěr bych chtěl za všechny poděkovat manželům Petrásovým za vynikající organizaci setkání, výborně zajištěný pitný režim v horkém počasí a velmi zajímavý mimofilatelistický program.

Zdeněk Svědiroh 

 

                                                                  Autor fotografie: MČ Brno – Tuřany