Virtuální olympijská výstava AICO

Mezinárodní organizace olympijských a sportovních sběratelů AICO, jejímž členem je i OLYMPSPORT, pořádá pro své členy l. virtuální mezinárodní výstavu olympijských sbírek, nejen tedy filatelie. Výstava bude zahájena 5.9.2021 a kromě odborné poroty budou mít možnost všichni zájemci hlasovat pro jimi preferovaný exponát až do 1.10.2021. Dne 2.10.2021 budou na www.aicolympic.org/aiwos2021 prezentovány výsledky a uskuteční se online ceremoniál předávání cen. OLYMPSPORT budou na této výstavě prezentovat exponáty paní Justýnové, Jardy Petráska, Honzy Petráse a Václava Slavíka. Podpořte naše členy!