Výstava olympijské a sportovní literatury AFOSL Paříž 2023

V rámci Světového veletrhu olympijských sběratelů WOCF 2023 se v Paříži ve dnech 22. až 25.června 2023 uskutečnila výstava olympijské a sportovní literatury AFOSL 2023. Výstava byla umístěna v prostorách Francouzského olympijského výboru a mezi 180 exponáty z celého světa bylo i 11 exponátů členů Olympsportu. Jednalo se spíše o propagační výstavu, hodnocení exponátů neprováděla jury, ale jurymany byli návštěvníci a jediným kritériem bylo jejich hodnocení formou anketního lístku. Návštěvník měl možnost vybrat z každé ze čtyř kategorií pouze jeden exponát. Na slavnostním gala večeru pak byl oceněn pouze vítězný exponát z každé kategorie. Bohužel lobby asi zafungovala a našich několik českých hlasů daných českým exponátům mělo na konečný výsledek zanedbatelný vliv. Přesto předseda Olympsportu obdržel obdržel pamětní medaile, které postupně předá nebo rozešle českým a jednomu slovenskému vystavovateli. Účast členů Olympsportu na této výstavě však splnila svůj hlavní cíl – dobře reprezentovat a zviditelnit naši společnost v mezinárodním měřítku.

Všem vystavovatelům velké díky!

Josef Kočí s vyžitím fotografií Honzy Petráse.