Světový veletrh olympijských sběratelů WOCF Paris 2023

V pořadí již XXVII. Světový veletrh olympijských sběratelů WOCF 2023 se uskutečnil ve dnech 22.-25.6.2023 v Paříži. Poslední veletrh se konal v r. 2019 ve Varšavě, XVI. veletrh byl plánován do italské Arteny poblíž Říma, ale z důvodu covidu se v r. 2020 neuskutečnil, stejně jako v r. 2021 a 2022.

Veletrh se konal v areálu víceúčelového stadionu Sebastiana Charlétyho), kde má sídlo i Francouzský olympijský výbor.

Stejně jako v minulosti přicestovali do Paříže nadšení olympijští a sportovní sběratelé z celého světa. Ve výstavní hale bylo působivě demonstrováno, co znamená „sportovní sběratelství“: memorabilie, filatelie, odznaky – a literatura.

Společnost Olympsport zde byla zastoupena třemi členy – Vaškem Divišem, Honzou Petrásem a Pepíkem Kočím.

Také Olympsport měl k dispozici stůl, u kterého nabízel své přebytky a informoval zájemce o svých aktivitách a činnosti. Velký dík patří Vaškovi Divišovi, který na svá bedra převzal rozhodující část této aktivity po celou dobu veletrhu.

Během veletrhu proběhla řada neformálních setkání jak se členy výboru AICO, tak i se sběrateli skutečně z celého světa. Náš předseda poskytl také francouzskému zpravodaji ČT Jan Šmídovi rozhovor, který byl zveřejněn v „Událostech ČT“ 26.7.2023.

Olympsportu byla nabídnuta možnost pořádat tento Veletrh v r. 2024 v Praze. Bohužel z řady závažných důvodů jsme tuto možnost odmítli. Ale třeba někdy v budoucnosti?

Prezident AICO Cristophe Ait-Braham proto projedná možnost uspořádání tohoto veletrhu opět v Paříži v rámci olympijských her, ale v omezeném rozsahu a jednalo by se spíše o zabezpečení prostor pro setkání olympijských sběratelů.

Součástí veletrhu byla také výstava olympijské a sportovní literatury, členové Olmypsportu vystavovali celkem 11 exponátů. Bližší informace naleznete v samostatném příspěvku.

Pro zájemce z řad účastníků připravil organizační výbor veletrhu zajímavý doprovodný program.

Hned ve čtvrtek se v pozdním odpoledni uskutečnil autobusový zájezd pod heslem „Come Back to the Olympic History of Colombes 1924“, tedy do Colombes, severozápadní části metropolitní Paříže, kde se v r. 1924 uskutečnily olympijské hry. Stadion i olympijskou vesnici již pohltil zub času a na tomto místě se připravují nová sportoviště pro rok 2024, zejména hřiště pro pozemní hokej. Na přiložených fotografiích můžete vidět jak současný stav, tak vizualizaci připravovaných sportovišť.

Nezbývá než věřit, že do zahájení Her 2024 budou všechna sportoviště připravena.

Na zpáteční cestě jsme navštívili místní muzeum v Colombes, kde je část exponátů věnována Hrám v r. 1924.

V pátek v podvečer se konal slavnostní gala večer. Speciální autobusy nás dopravily k Seině pod Eifelovu věž, kde na nás čekala speciální loď. Následovala jízda lodí po Seině s komentovanou prohlídkou pamětihodností, nacházejících se poblíž Seiny.

Samozřejmou součástí plavby byla výborná večeře a k tomu také výborná francouzská vína.

Na lodi také proběhlo vyhlášení výsledků výstavy olympijské a sportovní literatury AFOSL Paris 2023.

Bohužel z různých důvodů se nakonec neuskutečnil zájezd, který k návštěvě tohoto veletrhu organizoval Palo Ondráška. Další veletrh by se měl konat v roce 2025 nebo 2026 v Itálii, tak snad to tentokrát našim italským přátelům vyjde!

Josef Kočí

Fotografie Honza Petrás a Vašek Diviš

Vašek Diviš a předseda litevské společnosti LOKA Juozas Sirvinskas – výměna knih Memorabilie