81.setkání členů společnosti OLYMPSPORT – Praha 12.11.2022

Setkání členů námětové společnosti OLYMPSPORT se uskutečnilo v podzimním čase tradičně v salónku Českého střeleckého svazu v Praze 7. Předseda společnosti, Josef Kočí, zde 12listopadu přivítal 15 členů a dva vzácné hosty – manžele Peckovi. Omluveni byli pánové Hladík, Sopko a paní Justýnová.

V úvodu uctili přítomní minutou ticha památku Jaroslava Petráska, bývalého předsedy OS, který opustil naše řady 3. srpna 2022. Poté se ujali slova manželé Peckovi a rozproudila se beseda úspěšného olympijského páru (5 olympijských medailí), kteří odpovídali na zajímavé dotazy přítomných členů.

Poté předseda zhodnotil letošní emisní činnost – doposud bylo vydáno 26 nových přírůstků (obálek, dopisnic) a 11 ks TL (známky s přítiskem), do konce letošního roku se objeví OVS modré barvy    s připomenutím poslední československé společné výpravy na OH 1992 v Barceloně a současně posledních ZOH a OH, konaných v jednom kalendářním roce.

Dosud byly vydány dvě čísla zpravodaje, do konce roku vyjde ještě jedno číslo.

Česká pošta plánuje v příštím roce vydat známku, na které připomene cyklistu Jana Veselého (100 let od narození), TL se známkou diskobola (známky s přítiskem). Na rok 1924 byly podány návrhy na vydání známek k OH a Paralympijským hrám, MS v ledním hokeji a MS v biatlonu.

Mezinárodní výstavy Liberec 2022 se zúčastnili 3 členové (Sopko, Jásek, Petrás) s velmi dobrým hodnocením. V plánu je spuštění 42. aukce, pravděpodobně od 1. prosince.

Zazněla též informace o Světovém filatelistickém veletrhu olympijských memorabilií (World Olympic Collectors Fair), který se uskuteční 23.-25. června 2023 v Paříži. Olympsport spolu se SOŠSF plánuje v této souvislosti zájezd.

Autogramiáda obou olympioniků a výměna filatelistických materiálů zakončila dopolední setkání. Poděkování patří manželům Peckovým za zajímavou besedu a samozřejmě i panu Ladislavu Janouškovi za přípravu a organizaci setkání.

Příští, 82. setkání, se uskuteční v roce 2023 (březen) v Brně na výstavišti.

 

Autor textu: Radek Jásek

Autoři fotografií: Jan Petrás, Radek Jásek