83. setkání společnosti OLYMPSPORT v Praze 11.11.2023

Tradiční podzimní setkání členů společnosti Olympsport se uskutečnilo také na tradičním místě – v salonku Českého střeleckého svazu v Praze 7.

Setkání zahájil předseda společnosti Josef Kočí

Uvítal přítomné členy a vzácného hosta – fotbalového internacionála Tondu Panenku. Pro mnohé to bylo příjemné překvapení, jeho účast nebyla předem avizována a to z jednoduchého důvodu. Tonda Panenka v příštích dnech oslaví životní jubileum a jeho program je velice nabitý a tak jsme s napětím čekali, zda splní svůj příslib -a splnil!

Následoval hlavní bod setkání – beseda s Tondou Panenkou.

Někteří členové projevili své hluboké znalosti problematiky fotbalu a svými dotazy přiměli Tondu Panenku zapátrat hluboce ve své paměti a osvěžit vzpomínky, které nebyly zatím moc známy. Více než hodina besedy rychle uplynula a na závěr nám Tonda Panenka podepsal obálky, které jsme připravili k tomuto setkání.

Následovala obvyklá část setkání, ve které předseda informoval o následujících aktivitách společnosti:

  • Zhodnocení letošní emisní činnosti – doposud bylo vydáno celkem 16 přírůstků (obálek a dopisnic) a l ks TL známky s přítiskem s využitím nového TL diskobolos.

Do konce roku plánujeme vydání modrého OVS k vítězství českých plážových volejbalistů na MS 2023, čekáme pouze na souhlas volejbalistů.

  • Zpravodaj Olympsportu – dosud byla vydána tři čísla, do konce r. 2023 předpokládáme vydání ještě jednoho vánočního čísla.
  • Emisní plány známek – do plánu na r. 2024 se nám podařilo prosadit vydání známek k MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Dvě známky nominální hodnoty E budou vydány 20.1.2024.

Do emisního plánu na r. 2025 jsme mimo jiné předložili návrh na zařazení známky/aršíku k připomenutí 100 let od konání Mezinárodního olympijského kongresu v Praze 1925. Podařilo se nám úspěšně lobovat u členů výběrové komise p. Holého za Českou poštu, pana Šolce za SČF. Navíc naši aktivitu podpořil předseda ČOV p. Kejval, jehož jménem odešel do výběrové komise dopis s podporou vydání známky.

  • Konání Světového veletrhu olympijských sběratelů WOCF (World Olympic Collector Fair) 2025 v Praze. Tento veletrh se koná pravidelně od r. 2014, přičemž poslední v letošním roce 2023 v olympijské Paříži. V rámci připomenutí Olympijského kongresu 1925 v Praze požádal Olympsport mezinárodní organizaci AICO o přidělení pořadatelství tohoto veletrhu v roce 2025 v Praze. V minulých dnech jsme obdrželi informaci, že výkonný výbor AICO vybral Prahu resp. Olympsport za pořadatele Veletrhu v r. 2025. Tento výběr podléhá ještě formálnímu schválení Komisí kultury a olympijského dědictví MOV. Základní návrh organizace a programu Veletrhu ve dnech 28.5 – 1.6.2025  již vytvořil Vašek Diviš a absolvoval první neformální jednání s ČOV, ČOA, NM, Pošt.muzeem.
  • Přebytkové materiály Olympsportu je nadále možné objednávat u Zdeňka Svědiroha, seznam položek, které jsou k dispozici, je možno zjistit na našem webu.
  • Příští setkání Olympsportu se uskuteční na jaře 2024 s největší pravděpodobností v Olomouci.

Setkání zakončila výměna materiálů a neformální diskuze účastníků. Setkání se z osobních důvodů nezúčastnili a omluvili se pánové Sopko a Ondráška.

Velký dík patří Láďovi Janouškovi za přípravu a organizaci setkání.

Autoři fotografií: Jan Petrás, Radek Jásek