Fotbalový internacionál Antonín Panenka slaví 75 let! Nabídka TL

Neprozradíme žádné tajemství, že Antonín Panenka oslaví dne 2.12.2023 své 75. narozeniny. Olympsport připomněl toto výročí již 11.11.2023, kdy ke svému setkání používal „modrý“ OVS na obálce s přítiskem. Několik zbývajících ks i s jeho podpisem je ještě k dispozici u Zdeňka Svědiroha – viz nabídka přebytků na našem webu.

Kromě této obálky připravil Olymsport tiskový list známek s přítiskem fotografií Antonína Panenky. Tiskový list bude oficiálně vydán 2.12.2023 a jeho cena je 550 Kč. Současně bude vydána příležitostná obálka se známkou z tohoto TL, oražená denním razítkem pošty Praha 1 s datem 2.12.2023 a s přítiskem na této obálce. Cena obálky je 80 Kč. Zájemci o tyto materiály (TL nebo obálku nebo obojí) mohou zaslat objednávku na Láďu Janouška ladajan55@seznam.cz , tel. 734 209 239 a to nejpozději do 30.11.2023!